Mladi režiser Tomaž Krajnc je pravo odkritje letošnjega Linhartovega festivala. S poglobljenim razumevanjem besedilnega materiala in občutljivim dojemanjem gledališke resničnosti je pokazal, kakšno moč imajo v gledališču sveže razmišljanje, pozorno opazovanje sodobne gledališke produkcije, občutek za dramaturško mero, pa sugestiven in spoštljiv odnos do igralcev. Dobra gledališka predstava je vselej utemeljena na umevanju in proizvajanju uprizoritvenega časa. Tomaž Krajnc to razume.
— Matiček za najboljšo režijo, Linhartovo srečanje 2015